logo
  • 載入中...

註冊指南

 

會員註冊步驟

 

步驟一

進入靜心村官網(mahasati.cn)的首頁後,找尋首頁右上角註冊

blob.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步驟二

詳實填寫會員註冊表,如果最後驗證碼輸入有誤,請點驗證碼的圖,更新圖片,然後重新輸入即可,完成後點選最下方紅色的註冊。

blob.png

 


步驟三

回到靜心村官網(mahasati.cn)首頁,之後點選右上角請登入後,輸入個人帳號與密碼,如果驗證碼輸入有誤,請點驗證碼的圖,更新圖片,然後重新輸入即可登入會員,登入後您就可以開始你在靜心村的學習之旅了。

blob.png